Miljö & kvalitet

Kvalitépolicy

I samråd med våra kunder uppfyller vi deras behov och förväntningar, både vad det gäller produkter och tjänster.

Kvalitetstänkande

 • Uppfylla avtalade villkor och leveranstider
 • Alla leveranser skall vara felfria
 • Fortlöpande hålla beställaren informerad om läget på arbetsplatsen och tidigt berätta om eventuella problem
 • Tillgodose kundernas kvalitékrav
 • Fortsätta förbättra rutiner och arbetsmetoder för att bli effektivare och säkerställa hög kvalité.
 • Ordning och reda skall prägla hela vår verksamhet
 • El-Ljus fyra ledstjärnor -ansvar, förtroende, engagemang och kompetens. Skall leda till leverans av tjänster och produkter till rätt kvalitet, bra lönsamhet och därmed ökad konkurrentkraft.

Miljöpolicy

El-Ljus i Uppsala AB skall erbjuda produkter och tjänster med hänsyn till både människor och miljö.

Miljöaspekter

Minska miljö och hälsofarliga produkter

 • Energianvändning
 • Restprodukter
 • Inomhusmiljö

Detta uppnås genom att:

 • Följa gällande lagar och regler
 • Minska energiåtgång genom att föreslå energisparande produkter
 • I största möjliga mån använda/erbjuda miljöanpassat material
 • Undvika damm och restprodukter genom ”rent bygge” och källsortering